Động đất mạnh liên tiếp tại California

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri thức trẻ
Thống đốc bang California Gavin Newsom chính thức đề nghị sự hỗ trợ của chính phủ liên bang theo sau 2 trận động đất mạnh cấp độ 7,1 và 6,4.
Có thể bạn quan tâm