Đang xem Được fan Việt trao tận tay phở ăn liền, Rosé (BLACKPINK) có phản ứng cưng xỉu thế này đây! Nguồn: @blinkku_1103

Được fan Việt trao tận tay phở ăn liền, Rosé (BLACKPINK) có phản ứng cưng xỉu thế này đây! Nguồn: @blinkku_1103

Được fan Việt trao tận tay phở ăn liền, Rosé (BLACKPINK) có phản ứng cưng xỉu thế này đây! Nguồn: @blinkku_1103
Có thể bạn quan tâm