Được nhận 10 triệu thì bạn muốn du lịch ở đâu?

Here We Go 2017 tài trợ 10 triệu cho mỗi người tham gia để đi 5 nước Châu Á đấy! Nếu được chọn thì bạn sẽ đi đâu?
Có thể bạn quan tâm