Đang xem Duy Mạnh: Trước khi lấy vợ anh có nhiều bạn gái, sau khi lấy vợ, anh cũng… nhiều bạn gái

Duy Mạnh: Trước khi lấy vợ anh có nhiều bạn gái, sau khi lấy vợ, anh cũng… nhiều bạn gái

Trong vấn đề từ thiện, tôi không theo phe nào cả. Tôi đứng giữa. Em hiểu không? Tôi chỉ đưa ra vấn đề về xã hội trên Facebook cá nhân. Thế thôi.
Có thể bạn quan tâm