Đang xem Erik “bóc phốt” Đức Phúc: Liêm sỉ đâu? Cho mượn xe mà 5 phút lại hỏi “mày có sờ vào xe tao không?”

Erik “bóc phốt” Đức Phúc: Liêm sỉ đâu? Cho mượn xe mà 5 phút lại hỏi “mày có sờ vào xe tao không?”

Video News
Phạm Linh Nhi / Tri thức trẻ
Đúng là càng thân bao nhiêu thì càng lấy bấy nhiêu mà.
Có thể bạn quan tâm