Đang xem Erik khi được hỏi có mượn tiền Đức Phúc làm MV Ngày Đầu Tiên: Anh Phúc giàu lắm!

Erik khi được hỏi có mượn tiền Đức Phúc làm MV Ngày Đầu Tiên: Anh Phúc giàu lắm!

Đi Soi Sao Đi đã bắt tại trận Erik để hỏi han những câu chuyện bên lề liên quan đến Đức Phúc.
Có thể bạn quan tâm