Đang xem Facebook sụt hố: Không còn nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới!

Facebook sụt hố: Không còn nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới!

Apple, Google, Amazon và Microsoft đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất thế giới 2019 của hãng tư vấn Interbrand.
Có thể bạn quan tâm