Đang xem Foxie tuy chỉ sử dụng sản phẩm trên vùng trán nhưng cũng nhận thấy hiệu quả thật sự rất rõ rệt

Foxie tuy chỉ sử dụng sản phẩm trên vùng trán nhưng cũng nhận thấy hiệu quả thật sự rất rõ rệt

Foxie cũng rất thích sản phẩm này.
Có thể bạn quan tâm