Đang xem G7 chi 20 triệu USD cứu cháy rừng Amazon, Brazil thẳng thừng từ chối kèm những lời mỉa mai

G7 chi 20 triệu USD cứu cháy rừng Amazon, Brazil thẳng thừng từ chối kèm những lời mỉa mai

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri thức trẻ
Một quan chức cấp cao của Brazil nói rằng số tiền này nên được dùng để trồng lại rừng ở EU chứ không nên dành cho "thực hành thuộc địa".
Có thể bạn quan tâm