Đang xem Gặp những người lính chiến đấu với "giặc lửa": "Trong từ điển của chúng tôi không có 2 từ bỏ cuộc"

Gặp những người lính chiến đấu với "giặc lửa": "Trong từ điển của chúng tôi không có 2 từ bỏ cuộc"

Đó là chia sẻ ngắn gọn của Trung úy Trần Nhân Tứ - Đội phó Đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) về trách nhiệm, nghĩa vụ với nước, với dân mà anh và các đồng đội vừa hoàn thành.
Có thể bạn quan tâm