Đang xem Genz Khôn(G) Lớn #1: Hãy ủng hộ Genz nổi loạn đi vì ai cùng cần 1 lần thả con hổ trong người, thả lúc 18, 20 tuổi thì tốt hơn!

Genz Khôn(G) Lớn #1: Hãy ủng hộ Genz nổi loạn đi vì ai cùng cần 1 lần thả con hổ trong người, thả lúc 18, 20 tuổi thì tốt hơn!

Tập đầu tiên của talkshow GenZ Khôn(G) Lớn, BTV Việt Hoàng cùng Admin page triệu view - Hà Lưu đã vẽ nên chân dung của GenZ qua ba nội dung chính: Làm nội dung cho GenZ; Làm nội dung vì GenZ; Làm nội dung với GenZ.
Có thể bạn quan tâm