Đang xem Genz Khôn(G) Lớn #3: Học trọn đời là tâm thế giúp người trẻ không còn sợ thất bại và chủ động dấn thân vào những thử thách mới

Genz Khôn(G) Lớn #3: Học trọn đời là tâm thế giúp người trẻ không còn sợ thất bại và chủ động dấn thân vào những thử thách mới

Các sỹ tử 2k4 vừa hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp ơi, số podcast này chính là dành cho các bạn. Hãy nhớ là: Kết quả của việc học tập không chỉ nằm trong một kỳ thi, mà ý chí để bạn tiếp tục duy trì sự chủ động trong việc học hỏi mới là thứ sẽ giúp bạn thành công.
Có thể bạn quan tâm