Đang xem ‘Ghost boy’ - cậu bé mắc kẹt trong chính cơ thể mình suốt 12 năm trời

‘Ghost boy’ - cậu bé mắc kẹt trong chính cơ thể mình suốt 12 năm trời

Suốt 12 năm sống thực vật là 12 năm Martin Pistorius bị "giam cầm" trong chính cơ thể của mình, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh không còn ý thức, sống chỉ để chờ chết nhưng đâu ai biết anh vẫn ở đó, vẫn lay lắt trong tuyệt vọng chờ đợi một ngày hồi sinh.
Có thể bạn quan tâm