Đang xem Giấy làm từ phân voi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Giấy làm từ phân voi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Video News
Quỳnh Trâm - Xuân Huy / Người Lao Động
Giấy làm từ phân voi là loại giấy góp phần bảo vệ môi trường. Quá trình tạo ra giấy từ phân voi đều làm thủ công và không dùng bất kỳ loại hóa chất nào.
Có thể bạn quan tâm