Đang xem 'Gửi các fan đang rất tổn thương vì thần tượng: Đến cuối cùng, chỉ còn chúng ta là thanh xuân của nhau'

'Gửi các fan đang rất tổn thương vì thần tượng: Đến cuối cùng, chỉ còn chúng ta là thanh xuân của nhau'

Video News
Mutex / Mutex
Tuổi trẻ, tình yêu và niềm tin...những thứ không bao giờ có lại lần 2. Nhưng hãy tin rằng dù đã dành tình yêu cho sai người, thì tình yêu đó cũng không có lỗi, bởi đó là những giây phút chúng ta - những fangirl ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Có thể bạn quan tâm