Đang xem Hà Anh Tuấn: "Khi quá thèm muốn cái của người khác, ta sẽ mệt mỏi. Nhưng khi quay trở lại, ta sẽ tìm thấy sự kiên định"

Hà Anh Tuấn: "Khi quá thèm muốn cái của người khác, ta sẽ mệt mỏi. Nhưng khi quay trở lại, ta sẽ tìm thấy sự kiên định"

Cùng lắng nghe Hà Anh Tuấn chia sẻ tâm tư của mình trước live-concert Chân trời rực rỡ
Có thể bạn quan tâm