Đang xem Hai thứ mà Jennie từng rất ghét đều xuất hiện trong tạo hình “You & Me” là gì?

Hai thứ mà Jennie từng rất ghét đều xuất hiện trong tạo hình “You & Me” là gì?

Từ trường hợp của Jennie mới thấy câu "con gái nói không là có" thi thoảng cũng đúng.
Có thể bạn quan tâm