Đang xem Haidilao lại "bày trò" mới khiến dân tình "điên đảo": Đi ăn ngồi gấp hạc giấy, được bao nhiêu con giảm bấy nhiêu tiền

Haidilao lại "bày trò" mới khiến dân tình "điên đảo": Đi ăn ngồi gấp hạc giấy, được bao nhiêu con giảm bấy nhiêu tiền

Đi ăn Haidilao mà được giảm tiền kiểu này thì cũng thích đấy chứ!
Có thể bạn quan tâm