Đang xem Hàn Hằng tự tin cho xem phòng ngủ ngập ngụa trong quần áo và rác: Anh nào dám yêu không nè?

Hàn Hằng tự tin cho xem phòng ngủ ngập ngụa trong quần áo và rác: Anh nào dám yêu không nè?

"Phục sát đất! Ở bẩn được thế này cũng là một tài năng đấy!" - một bình luận của cư dân mạng khi thấy room tour của Hàn Hằng.
Có thể bạn quan tâm