Đang xem Hàn Quốc xả 6 tấn rác ra biển trong ngày "Làm sạch bờ biển" để người yêu môi trường “có cái mà nhặt”

Hàn Quốc xả 6 tấn rác ra biển trong ngày "Làm sạch bờ biển" để người yêu môi trường “có cái mà nhặt”

Vì không có gì để nhặt trong ngày "Làm sạch bờ biển", nhà chức trách tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc - đã thải khoảng 6 tấn rác ra bờ biển trước đó 1 hôm.
Có thể bạn quan tâm