Đang xem Hành trình truyền cảm hứng: Thầy Đặng Văn Cương

Hành trình truyền cảm hứng: Thầy Đặng Văn Cương

Hành trình cảm hứng / Hành trình cảm hứng
Năm tháng đi qua K'Rể đã thực sự trở thành máu thịt trở thành người con của thầy Cương. Với ngọn lửa yêu nghề, nhiệt tâm cống hiến cho giáo dục vùng khó khăn, thầy Cương và 32 thầy, cô giáo tại trường tiểu học Sơn Ba sẽ còn tiếp tục cuộc hành trình gieo con chữ, gieo hy vọng và truyền niềm tin cho mọi người.
Có thể bạn quan tâm