Đang xem Hậu cách ly, Tạ Hiện bắt đầu đông đúc trở lại nhưng vẫn chưa là gì so với thời gian trước đây

Hậu cách ly, Tạ Hiện bắt đầu đông đúc trở lại nhưng vẫn chưa là gì so với thời gian trước đây

Quang Huy / Quang Huy
Vào cuối tuần vừa qua, một số hàng quán ở Tạ Hiện đã bắt đầu hoạt động trở lại. Khách đến đây cũng đã bắt đầu đông, tuy nhiên vẫn chỉ bằng vài phần so với thời gian trước khi có ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Có thể bạn quan tâm