Đang xem Head of meLive Như Quỳnh: Niềm tin của người tiêu dùng với nhãn hàng được tạo ra từ sự chân thành, thực tế của KOC

Head of meLive Như Quỳnh: Niềm tin của người tiêu dùng với nhãn hàng được tạo ra từ sự chân thành, thực tế của KOC

Với hơn 7 năm kinh nghiệm đào tạo và mục tiêu trở thành đội ngũ Tiếp Thị Liên Kết chuyên nghiệp trong lĩnh vực Beauty & Wellness, Beauty Coach Academy đã hỗ trợ hàng ngàn thành viên trong quá trình phát triển kiến thức và kỹ năng. Với mục tiêu giúp các bạn trẻ hiểu hơn về nghề KOC, Beauty Coach Academy đồng hành mang tới podcast KOC Wanna Be.
Có thể bạn quan tâm