Đang xem HH H'Hen Niê - phía sau hào quang của 1 hoa hậu là nước mắt và tổn thương vì bị miệt thị

HH H'Hen Niê - phía sau hào quang của 1 hoa hậu là nước mắt và tổn thương vì bị miệt thị

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Không có thành công nào mà chỉ trải đầy hoa hồng, để có sự tung hô của hiện tại, H'Hen Niê đã nhiều đêm bật khóc nức nở, thậm chí có lúc còn muốn từ bỏ vinh quang dành cho Hoa hậu.
Có thể bạn quan tâm