Đang xem Hiếm hoi mới được ra ngoài giữa dịch Covid-19, đến cả đổ rác cũng phải diện đồ thật đặc biệt

Hiếm hoi mới được ra ngoài giữa dịch Covid-19, đến cả đổ rác cũng phải diện đồ thật đặc biệt

AFP / AFP
Nhiều trang phục ấn tượng cho hành trình đổ rác
Có thể bạn quan tâm