Hiện trường vụ nổ xe bồn. Nguồn: Nhân dân Nhật báo

Hiện trường vụ nổ xe bồn. Nguồn: Nhân dân Nhật báo
Có thể bạn quan tâm