Hiệu ứng Ronaldo và giá trị của 1 khoảnh khắc

Hiệu ứng của Ronaldo, trên phương diện chuyên môn bóng đá, truyền thông hay kinh doanh, đều quá mĩ mãn, quá đẳng cấp.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm