Hiệu ứng Ronaldo và giá trị của 1 khoảnh khắc

Hiệu ứng của Ronaldo, trên phương diện chuyên môn bóng đá, truyền thông hay kinh doanh, đều quá mĩ mãn, quá đẳng cấp.
Có thể bạn quan tâm