Đang xem Hoàn Kiếm là quận trong diện sáp nhập, dân Thủ đô nói gì?

Hoàn Kiếm là quận trong diện sáp nhập, dân Thủ đô nói gì?

Video News
TRẦN QUANG - MẠNH CƯỜNG - THANH NGUYỄN/VTC NEWS / VTC NEWS
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc diện phải sát nhập do chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, nhiều người dân mong muốn nên xem xét những yếu tố đặc thù.
Có thể bạn quan tâm