Đang xem Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri

Hơn 1.700 người xếp hàng dài đội mưa biểu tình trước dinh Tổng thống, phẫn nộ vì vụ bê bối Burning Sun và Seungri

Video News
Mutex / Mutex
Vụ bê bối của Seungri và Burning Sun vẫn chưa khiến dư luận Hàn Quốc hết tức giận.
Có thể bạn quan tâm