Đang xem Hơn một nửa số rau đã bị cậu em trai... vứt vào sọt rác! (Nguồn: @kimngan270789)

Hơn một nửa số rau đã bị cậu em trai... vứt vào sọt rác! (Nguồn: @kimngan270789)

Nấu canh cải kiểu này vừa hao tiền, tốn của lại còn lãng phí thực phẩm lắm đó em trai ạ!
Có thể bạn quan tâm