Đang xem Họp báo vụ bé lớp 1 tử vong trên xe đưa đón: "Trường tiểu học Gateway tự ý cho thêm chữ "quốc tế" vào tên trường"

Họp báo vụ bé lớp 1 tử vong trên xe đưa đón: "Trường tiểu học Gateway tự ý cho thêm chữ "quốc tế" vào tên trường"

Nhiều người bức xúc vì cảm thấy cơ quan chức năng trả lời chưa thỏa đáng.
Có thể bạn quan tâm