Đang xem Huawei tạm thời được bỏ lệnh cấm từ Mỹ, nhưng chưa chắc đây đã là tin vui

Huawei tạm thời được bỏ lệnh cấm từ Mỹ, nhưng chưa chắc đây đã là tin vui

Tuy nhiên, đây không hẳn là hành động mở đường sống cho Huawei của chính phủ Mỹ.
Có thể bạn quan tâm