Đang xem IKEA phát hoảng khi 3000 cô cậu teen đòi chơi trốn tìm ngay trong cửa hàng của hãng

IKEA phát hoảng khi 3000 cô cậu teen đòi chơi trốn tìm ngay trong cửa hàng của hãng

Thâm nhập vào Area 51 mới khó chứ cửa hàng của IKEA thì dễ không ấy mà.
Có thể bạn quan tâm