Đang xem Instagram đang thử nghiệm tính năng xem story dạng dọc ở một vài nước trên thế giới

Instagram đang thử nghiệm tính năng xem story dạng dọc ở một vài nước trên thế giới

Instagram sẽ cập nhật tính năng xem Story "giống hệt" TikTok?
Có thể bạn quan tâm