Đang xem iPhone SE mới sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, được đặt tên là iPhone XE?

iPhone SE mới sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, được đặt tên là iPhone XE?

Theo đồn đoán, iPhone XE sẽ có màn hình OLED 4.8 inch tràn cạnh, Face ID và chip A12.
Có thể bạn quan tâm