Đang xem Ivanka Trump từ chối lời đề nghị của bố làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Có thể bạn quan tâm