Đang xem KDL Đại Nam thủ sẵn 50.000 bình oxy miễn phí trước khi bùng dịch, Chủ tịch HĐQT tiết lộ: Đến vợ còn không biết tôi có 21 nhà máy sản xuất!

KDL Đại Nam thủ sẵn 50.000 bình oxy miễn phí trước khi bùng dịch, Chủ tịch HĐQT tiết lộ: Đến vợ còn không biết tôi có 21 nhà máy sản xuất!

Tầm nhìn của Chủ tịch HĐQT của khu du lịch Đại Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm