Đang xem Kẻ eyeliner đuôi mắt ai cũng biết rồi, nhưng kẻ thêm góc này mới gọi là xinh dữ thần

Kẻ eyeliner đuôi mắt ai cũng biết rồi, nhưng kẻ thêm góc này mới gọi là xinh dữ thần

TikTok / TikTok
Kẻ thêm đường này để có đôi mắt "lừa tình" hơn nhé các nàng.
Có thể bạn quan tâm