Đang xem Khoa Pug thẳng tay xoá tên Vương Phạm ra khỏi status sau khi cùng nhau vượt qua biến cực căng với "ông đá bào"

Khoa Pug thẳng tay xoá tên Vương Phạm ra khỏi status sau khi cùng nhau vượt qua biến cực căng với "ông đá bào"

Khoa Pug đã có hành động khó hiểu trong status mới nhất.
Có thể bạn quan tâm