Đang xem Khoa Pug trước ngày tố bị bạn mới quen lừa hơn 34 tỷ: "Niềm tin lớn nhất là anh Johnny Đặng. Tại vì..."

Khoa Pug trước ngày tố bị bạn mới quen lừa hơn 34 tỷ: "Niềm tin lớn nhất là anh Johnny Đặng. Tại vì..."

Nghe Khoa Pug nói, Johnny Đặng gật gù đồng tình và cảm ơn.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm