Đang xem Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Ninh Dương Lan Ngọc mới là cô gái “trong mơ” của Harry Lu bởi vì…

Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Ninh Dương Lan Ngọc mới là cô gái “trong mơ” của Harry Lu bởi vì…

Thì ra là Harry đã rất bị ấn tượng bởi Lan Ngọc đó nha!
Có thể bạn quan tâm