Không phải hôn nhân, phòng đẻ mới là nấm mồ của tình yêu...

Video News
Mutex / Mutex
Chỉ có lúc sinh con, phụ nữ mới có thể nhìn ra được con người thật của chồng mình. Và giá như người đàn ông nào cũng nếm thử nỗi đau đớn của vợ, có lẽ sẽ không còn những người mẹ trầm cảm.
Có thể bạn quan tâm