Đang xem Không phải iPhone 11, đây mới là chiếc iPhone mang đến nhiều cảm xúc nhất

Không phải iPhone 11, đây mới là chiếc iPhone mang đến nhiều cảm xúc nhất

Trong khi iPhone 11 không có nhiều thay đổi thì iPhone 4 lại được cho là một trong những sản phẩm mang tính sáng tạo nhất của Apple.
Có thể bạn quan tâm