Khung cảnh mua sắm Black Friday trong các trung tâm thương mại

Khá đông người đã có mặt tại các trung tâm thương mại.
Có thể bạn quan tâm