Đang xem Kiếm thủ Vũ Thành An vượt qua áp lực giúp đấu kiếm Việt Nam giành HCV

Kiếm thủ Vũ Thành An vượt qua áp lực giúp đấu kiếm Việt Nam giành HCV

Video News
Dương Thuật/VOV.VN / VOV.VN
VOV.VN - Kiếm thủ Vũ Thành An vượt qua áp lực thất bại ở nội dung cá nhân để giúp đội kiếm chém Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội.
Có thể bạn quan tâm