Đang xem KOC VIETNAM 2023 | TẬP 5: Ngọc Kem "phát ngôn" bất cẩn, Kỳ Duyên lại tiễn thí sinh hot ra về

KOC VIETNAM 2023 | TẬP 5: Ngọc Kem "phát ngôn" bất cẩn, Kỳ Duyên lại tiễn thí sinh hot ra về

Ngọc Kem "phát ngôn" bất cẩn trên mạng xã hội và bài học về cách xây dựng hình ảnh cá nhân, những bất đồng của team Master Luna Đào dần được gỡ bỏ, Master Mai Ngô chơi chiêu khiến Host Kỳ Duyên phải phá luật, tiễn thí sinh hot ra về. Tất cả có trong Tập 5, WATCH NOW!!
Có thể bạn quan tâm