Đang xem KOC VIETNAM 2023 | Tập 6: Luna Đào nhìn thấu kết cục, thí sinh ra về vì chơi nhầm chiến thuật

KOC VIETNAM 2023 | Tập 6: Luna Đào nhìn thấu kết cục, thí sinh ra về vì chơi nhầm chiến thuật

Những cái tôi quá lớn khiến cả team Luna Đào mất kết nối với Master, bài toán này liệu có tìm được lời giải? Master Luna dường như đã nhìn thấu được kết cục và một thí sinh phải ra về vì chơi nhầm chiến thuật.
Có thể bạn quan tâm