Làm gì có 'xe điên', chỉ có tài xế điên!

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Có rất nhiều tai nạn, từ nhẹ cho đến nghiêm trọng, nhiều người gọi chung là xe điên, mặc dù hầu hết đều do lỗi con người gây ra...
Có thể bạn quan tâm