Đang xem Làm thế nào để quay trở lại tàu vũ trụ nếu phi hành gia bị trôi dạt ngoài không gian?

Làm thế nào để quay trở lại tàu vũ trụ nếu phi hành gia bị trôi dạt ngoài không gian?

Video News
DIỄM LINH / TIỀN PHONG
TPO - Không gian bên ngoài là một môi trường rất nguy hiểm và các phi hành gia phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quy định an toàn nghiêm ngặt để giữ an toàn. Khi các phi hành gia không may bị trôi dạt khỏi tàu vũ trụ, họ cần thực hiện các biện pháp cần thiết để trở lại tàu vũ trụ.
Có thể bạn quan tâm