Đang xem Làm việc theo cảm hứng, BB Trần muốn mua cả 1 ekip, đưa vào “lãnh cung” để hú lên là đi quay!

Làm việc theo cảm hứng, BB Trần muốn mua cả 1 ekip, đưa vào “lãnh cung” để hú lên là đi quay!

Video News
Phạm Linh Nhi / Tri thức trẻ
Có vẻ như "lãnh cung" của BB Trần này là độc nhất thế gian này đấy.
Có thể bạn quan tâm